Mail
 


Hvorfor psykoterapi?


'Nøglen til udvikling er at forstå, at vi har fået evnen til at ændre kurs midt i livet, og at vi må have modet til at foretage de nødvendige forandringer, når det vi gør ikke fungerer for os!'
Kilde: Sjælerejser af Michael Newton


Er du kommet det sted i livet, hvor du har brug for forandring?

Samtaleterapi er et godt redskab til at få klarhed over de for os uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre, som vi bevidst eller ubevidst har, og som vi ofte reagerer efter i hverdagen.

Når du har valgt at indgå et samarbejde med en psykoterapeut, er det fordi du har valgt at tage dig selv og dine følelser alvorligt.

Psykoterapi, massage og guidning er metoder, der kan bidrage til selverkendelse og selv refleksion, i forhold til livets forskellige relationer.

Terapien vil altid foregå i den hastighed, du føler, der er bedst for dig.

For at få mest ud af terapien, er det vigtigt, at du er åben og ærlig, at du er villig til at lave øvelser, tage udfordringerne op, som de kommer, samt have stor tålmodighed med dig selv.

Jeg giver dig redskaber til at genfinde din livsglæde.

logo

 

 


Copyright© 2009 - All Rights Reserved - Bruno Skov Jensen - Webdesign: Torben Larsen - 2009