Mail
 


Individuel terapi.

I samtalen tilstræber jeg at styrke dig i at se anderledes på dine problemer, at finde nye vinkler, og få orden og struktur på det kaos, som tit opleves omkring det der er svært.

 

En af målsætningerne for terapien er, at du kommer til at opleve større forståelse af dig selv, din situation og dine motiver og på baggrund af dette bliver i stand til at forholde dig og handle på nye måder.

 

Den terapeutiske samtale vil derfor altid beskæftige sig med dine:

Følelser

Tanker og forestillinger

Oplevelse af sig selv og andre

Relationer til andre mennesker

 

I den terapeutiske samtale vil vægten ligge på her-og-nu, men ofte vil det være relevant at inddrage tidligere oplevelser og erfaringer, som du har gjort. Dette afhænger dog dels af problemernes art, dels af hvordan du er mest motiveret for at arbejde. En vigtig ingrediens i terapi er altid, at du selv er aktiv; både under samtalen og mellem sessionerne.

logo 

 


Copyright© 2009 - All Rights Reserved - Bruno Skov Jensen - Webdesign: Torben Larsen - 2009